header banner
Default

Test dig selv: Er du i stand til at få ti korrekte i sønderjysk?


Table of Contents

  Hvis du bliver for yssen, får du en å æ dækkel! Kan du forstå, hvad sønderjyden siger?

  Det er ikke altid lige let at forstå den sønderjyske dialekt, men måske du kan blive lidt klogere med denne test. (Foto: © Grafik: Mathis Duus, DR)

  Sønderjysk kan være ret svært at forstå for det utrænede øre. Det skyldes blandt andet, at det har lånt mange ord fra tysk.

  Men med lidt øvelse, kan man hurtigt blive bedre til at forstå dialekten, der på grund af Sønderjyllands særlige historie betyder enormt meget for mange sønderjyder.

  Da området i perioden 1864 til 1920 var tysk, forsøgte tyskerne nemlig at 'af-danske' befolkningen i området på flere forskellige måder.

  For eksempel blev skolesproget fra 1889 tysk, og derfor kunne en elev møde op på første skoledag og slet ikke forstå, hvad læreren sagde.

  - Men undertrykkelsen resulterede i en ret markant modreaktion, hvor mange forsøgte at holde fast i det danske. Herunder ikke mindst den sønderjyske dialekt, der for mange var lig med dansk, forklarer dialekt-forsker Malene Monka, der har hjulpet DR med at lave testen.

  Tag testen og hør, om du kan forstå, hvad vores sønderjyde egentlig siger. Kan du få 10 rigtige?

  Malene Monka er lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet og har beskæftiget sig fagligt med netop sønderjysk gennem flere år. De sønderjyske sætninger er indtalt af Thomas Guldbrandt Idea fra 'Æ Synnejysk Forening'. Artiklen er lavet i samarbejde med DR Kampagner.

  Sources


  Article information

  Author: Edward Young

  Last Updated: 1703396403

  Views: 914

  Rating: 4.6 / 5 (94 voted)

  Reviews: 99% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Edward Young

  Birthday: 1987-07-08

  Address: 00700 Rose Grove Apt. 337, West Carrie, SC 57405

  Phone: +4281562416720500

  Job: Data Analyst

  Hobby: Sculpting, Magic Tricks, Bird Watching, Painting, Photography, Skydiving, Role-Playing Games

  Introduction: My name is Edward Young, I am a esteemed, resolved, audacious, intrepid, vibrant, skilled, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.