header banner
Default

De strijd om de toekomstige geldeenheid: wie krijgt de eerste digitale munt?


Table of Contents

  Van Facebook tot China en de EU: overal werkt men koortsachtig aan digitaal geld. Maar liefst 80 procent van centrale banken wereldwijd is er mee bezig. Waarom eigenlijk? Wat kan een digitale munt dat ons huidige geld niet kan?

  ‘Geld,’ zei historicus Yuval Noah Harari in een TED Talk, ‘is het meest succesvolle verhaal dat ooit door mensen is bedacht en verteld, omdat het het enige verhaal is dat iedereen gelooft. Niet iedereen gelooft in God. Niet iedereen gelooft in mensenrechten. Niet iedereen gelooft in nationalisme. Maar iedereen gelooft in geld.’

  Dankzij het verhaal van geld heeft de mens zich ontwikkeld van een nietszeggende aap tot het machtigste dier op aarde, aldus Harari. Het verhaal van de evolutie van geld is daarmee het verhaal van de evolutie van de menselijke samenleving.

  Verhalen muteren als virussen. Ze nemen in de loop der tijd steeds weer nieuwe vormen aan. Het was een kwestie van tijd voordat het verhaal van geld in de 21ste eeuw zou digitaliseren. Digitaal geld is de toekomst, zegt David Birch, schrijver van The Currency Cold War (2020). Er zal een wedloop tussen grootmachten ontstaan: ‘The next crucial frontier is going to be money. It’s not outer space – it’s...

  Wil je dit verhaal verder lezen?

  Wil je dit verhaal verder lezen?

  Sluit je aan bij Vrij Nederland. Ons journalistieke werk krijgt pas waarde als we jou erbij betrekken. Daarom is jouw lidmaatschap niet zomaar een transactie. Je maakt ons werk ermee mogelijk, en je steunt met jouw deelname onze missie.

  Onze verhalen zijn voor jouw verdieping

  Lees artikelen vanuit verschillende invalshoeken

  Ontwikkel je eigen perspectief

  Om onze journalistiek te beschermen kun je Vrij Nederland niet incognito lezen.

  Om onze journalistiek te beschermen kun je Vrij Nederland niet incognito lezen.

  Sluit je aan bij Vrij Nederland. Ons journalistieke werk krijgt pas waarde als we jou erbij betrekken. Daarom is jouw lidmaatschap niet zomaar een transactie. Je maakt ons werk ermee mogelijk, en je steunt met jouw deelname onze missie.

  Onze verhalen zijn voor jouw verdieping

  Lees artikelen vanuit verschillende invalshoeken

  Ontwikkel je eigen perspectief

  Sources


  Article information

  Author: Susan Norman

  Last Updated: 1704033242

  Views: 1215

  Rating: 4.8 / 5 (36 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Susan Norman

  Birthday: 1922-04-12

  Address: 55371 Martinez Inlet Apt. 470, Campbellland, AR 08010

  Phone: +4778034110218339

  Job: Librarian

  Hobby: Knitting, Stamp Collecting, Meditation, Fishing, Rock Climbing, Writing, Hiking

  Introduction: My name is Susan Norman, I am a persistent, dazzling, intrepid, candid, fearless, brilliant, variegated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.