header banner
Default

Studie: I år 2100 kan Nigerias befolkning overgå Kinas


Verdens befolkningstilvækst kan blive væsentligt mindre end ventet. Det kan være gode nyheder for miljøet.

Nigeria kan få firedoblet befolkning frem mod år 2100. Her ses landets største by Lagos, der har over 20 millioner indbyggere. (Foto: © Nyancho Nwanri, REUTERS/Scanpix + Wikimedia (Creative Commons))

Verdens befolkning står til at blive på i alt 8,8 milliarder indbyggere i år 2100, hvilket er to milliarder under FN's fremskrivninger.

Sådan lyder konklusionen i et nyt stort studie offentliggjort onsdag.

Studiet forudser store forandringer i landenes magtforhold som følge af faldende fødselsrater (antallet af børn født per kvinde, red.) og befolkninger, der ældes.

Ved slutningen af århundredet vil 183 af 195 lande - medmindre der sker en stigning i antallet immigranter - nå under et niveau, hvor befolkningen kan opretholde sin størrelse.

Det melder det internationale forskerhold bag studiet i tidsskriftet The Lancet.

Kinas befolkning skrumper

VIDEO: The Last Coyote I of II #4 Harry Bosch 🇬🇧 CC ⚓ by Michael Connelly 1995
Bilingva audiobooks

Over 20 lande, som blandt andet tæller Japan, Spanien, Italien, Thailand, Portugal, Sydkorea og Polen, står til at få halveret befolkningstallet.

Kinas befolkningstal kan falde fra dagens 1,4 milliarder til omkring 730 millioner på 80 år.

Landene syd for Sahara i Afrika kan få tredoblet deres størrelse til omkring tre milliarder mennesker.

Her står Nigerias befolkning på knap 200 millioner indbyggere til at vokse til knap 800 millioner mennesker.

Det vil ifølge prognosen gøre det til verdens næststørste land befolkningsmæssigt - kun overgået af Indiens 1,1 milliard mennesker.

- Disse fremskrivninger kan være gode nyheder for miljøet. Det kan betyde mindre pres på fødevareproduktionen og lavere CO2-udledninger, siger hovedforfatter til studiet Christopher Murray.

- Samtidig kan det give store økonomiske muligheder for Afrika syd for Sahara.

Ældre befolkninger

VIDEO: OXFAM Int’l Country Director Laments Degradation In Nigerians' Livelihood
Channels Television

Murray er leder af Institut for sundhedsdata og -evalueringer (IMHE) ved University of Washington.

Han ser til gengæld risici for mange andre lande.

- For de fleste lande uden for Afrika kan en mindsket arbejdsstyrke og en omvendt befolkningspyramide have store negative konsekvenser for økonomien.

Over hele verden skal velfærds- og sundhedssystemer omdannes til at kunne håndtere meget ældre befolkninger.

Mens fødselsraterne falder, og den gennemsnitlige levealder stiger, ventes antallet af børn under fem år at falde med mere end 40 procent fra 681 millioner i 2017 til 401 millioner i 2100.

Forskel på beregninger

VIDEO: A Darkness More Than Night I of II #7 Harry Bosch #Terry McCaleb 🇬🇧 CC ⚓ by Michael Connelly 2001
Bilingva audiobooks

I den anden ende af spektret vil 2,37 milliarder mennesker - eller mere end en fjerdedel af verdens befolkning - være over 65 år gammel.

Befolkningsændringerne kan ændre hele den økonomiske verdensorden, lyder det i studiet.

- I slutningen af århundredet vil verden være multipolær med Indien, Nigeria, Kina og USA som de dominerende, siger Richard Horton, chefredaktør for The Lancet.

Forskellen mellem FN's og IMHE's prognoser skyldes blandt, at fødselsraten vurderes forskelligt.

FN antager, at de lavere fødselsrater i mange lande vil stige til 1,8 barn per kvinde over tid.

- Vores analyse antyder, at når kvinder bliver mere veluddannede og har bedre adgang til prævention, så vil de vælge at have mindre end 1,5 barn i gennemsnit, skriver hovedforfatter Christopher Murray i en mail.

/ritzau/AFP

Sources


Article information

Author: Stephen Gonzales

Last Updated: 1703186162

Views: 580

Rating: 3.5 / 5 (101 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stephen Gonzales

Birthday: 1920-03-11

Address: 44001 Carlos Groves Apt. 758, Lake Andrewmouth, HI 04825

Phone: +4127019739663762

Job: Blockchain Developer

Hobby: Cooking, Running, Juggling, Reading, Stargazing, Woodworking, Whiskey Distilling

Introduction: My name is Stephen Gonzales, I am a cherished, honest, steadfast, risk-taking, candid, forthright, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.