header banner
Default

Facebook yazılımı nedir?


1Facebook nasıl yazılır

ABONE OL

Facebook nasıl yazılır?

VIDEO: Telefondan Facebook Hesabı Nasıl Açılır?
Web Tasarımı

Bir gün içinde kaç defa Facebook yazdığınızı biliyor musunuz?

Akıllı telefonlardan otomatik bağlasak bile, şirket bilgisayarlarından Facebook ziyareti oranı halen çok yüksek.

Çalışma ortamında ‘hızlıca bakıp çıkmalık’ ziyaretlerimiz sırasında aslında adımız gibi bildiğimiz Facebook kelimesi bir çok insan tarafından yanlış yazılıyor.

VIDEO: FACEBOOK İSİM DEĞİŞTİRME (2022)
Teknolojiye Fısıldayan Adam

2Yapılan bir araştırmada insanların Facebook yerine neler yazdığını ortaya çıkartmış.Bakın bakalım siz hangi gruptasınız

Yapılan bir araştırmada insanların Facebook yerine neler yazdığını ortaya çıkartmış.

Bakın bakalım siz hangi gruptasınız ?

VIDEO: Facebook İsim değiştirme nasıl yapılır (2021-2022) LastWar
LastWar

Facebook yazmaya çalışırken yanlışlıkla yazılan kelimeler neler?

 Faceboock – 550.000
Feicebook – 135.000
Face boock – 33.100
Feicebuque – 9.900
Feicebuk – 8.100
Feice book – 2.900
Feisebuk – 1.300
Feycebook – 720
Feisebugue – 480
Feycebuk – 210

 PS: Araştırma Brezilyalılar üzerinde yapılmış.
Acaba durum bizde nasıl?

 Feysbuk ?
Feyzbuk ?
Face ?
Facebuk ?
Faccebok ?

  Günün Sorusu: Instagram mı Facebook mu?

 Papatya Somer

 [email protected]
instagram.com/papsmood

VIDEO: Facebook'da Bold, İtalik Gibi Yazı Fontlarını Nasıl Yazarız?
CeoFix

Sources


Article information

Author: Susan Baker

Last Updated: 1703802481

Views: 754

Rating: 4.7 / 5 (95 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Susan Baker

Birthday: 1975-01-29

Address: 65495 Stevens Forks, Carolburgh, SD 46608

Phone: +3567359965116889

Job: Article Writer

Hobby: Telescope Building, Reading, Hiking, Beer Brewing, Knitting, Mountain Climbing, Hiking

Introduction: My name is Susan Baker, I am a accomplished, cherished, apt, fearless, dazzling, dear, capable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.