header banner
Default

De duurste steden ter wereld voor buitenlanders zijn Hong Kong en Singapore


Table of Contents

Hongkong en Singapore zijn wereldwijd de duurste steden voor expats om in te leven. Dat blijkt uit onderzoek van Mercer.

Voor zijn terugkerende studie nam het adviesbureau ruim 200 steden onder de loep. Daarbij keken de onderzoekers naar verschillende parameters, zoals huizenprijzen, vervoerskosten en het doen van de dagelijkse boodschappen (en de hoeveelheid geld die daarmee gepaard gaat).

Net zoals vorig jaar zijn de totale levenskosten voor internationale werknemers gemiddeld genomen het hoogst in de Aziatische stadstaat Hongkong. In 2021 voerde Asjchabad – de hoofdstad van Turkmenistan – de lijst aan, het jaar daarvoor was het ook al Hongkong.

Hongkong en Singapore duurste steden ter wereld voor expats

Dit jaar wordt de tweede plaats van de ranking bezet door Singapore, dat een sprongetje maakt vanaf plek 8. Daarachter volgen Zürich, Genève en Bazel, die alle drie één plaatsje inleveren sinds vorig jaar. New York City stijgt één plek naar de 6e plaats, gevolgd door Bern (van 5 naar 7), Tel Aviv (van 6 naar 8) en Kopenhagen (van 11 naar 9). De top tien wordt gecompleteerd door Nassau. Vorig jaar stond de hoofdstad van de Bahama’s nog 16e.

Amsterdam

VIDEO: Hong Kong Vs. Singapore: Which City Is Best for Expats?
Bloomberg Quicktake

Amsterdam staat deze editie van het onderzoek op plek 28. Het jaar ervoor bezette onze hoofdstad de 25e positie. Toch is het sinds een paar jaar gemiddeld wel wat duurder geworden voor expats om in Amsterdam te leven: in 2021 nam de stad bijvoorbeeld nog de 35e plaats in.

Volgens Mercer hangt deze ontwikkeling samen met de (mondiale) economische ontwikkelingen. In 2021 was de inflatie volgens statistiekbureau CBS in ons land 2,7%, vorig jaar ging het om maar liefst 10%. Dit jaar komen we tot op heden uit op ruim 6% (op basis van de inflatiecijfers voor de maanden januari tot en met juni).

Dat het leven in Amsterdam duurder wordt voor expats, heeft ook gevolgen buiten onze hoofdstad. Omdat een deel van de kosten wordt betaald door werkgevers, brengen deze hun expats steeds vaker onder in de goedkopere randgemeenten van Amsterdam.

Onderste regionen

VIDEO: Hong Kong tops 2022 list of world’s most expensive city for expats
South China Morning Post

Onderaan de ranglijst bundelt deze editie Islamabad, dat zich vlak achter Karachi bevindt. De twee Pakistaanse steden bevonden zich vorig jaar ook stijf onderaan. Dat geldt niet voor Havana (Cuba), dat ditmaal twee-na-laatste staat door in één jaar tijd maar liefst 83 plaatsen te zakken.

De reden voor deze vrije val? De centrale bank van de eilandstaat verlaagde enige tijd geleden de waarde van de Cubaanse peso ten opzichte van de dollar met meer dan een factor vijf. Hierdoor is het voor expats (die over dollars beschikken) veel goedkoper geworden om in Havana te leven.

In de onderste regionen van de ranglijst vinden we dit jaar verder Bisjkek (Kirgizië), Doesjanbe (Tadzjikistan), Windhoek (Namibië), Ankara (Turkije), Durban (Zuid-Afrika), Tunis (Tunesië), Tasjkent (Oezbekistan), Caïro (Egypte) en Gaborone (Botswana).

Sources


Article information

Author: Heather Gaines

Last Updated: 1703913603

Views: 1261

Rating: 3.6 / 5 (95 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Heather Gaines

Birthday: 1946-09-25

Address: 6051 Ryan Greens, New Rebecca, NJ 41020

Phone: +3849698567108249

Job: Marketing Manager

Hobby: Woodworking, Table Tennis, Rock Climbing, Sailing, Yoga, Mountain Climbing, Survival Skills

Introduction: My name is Heather Gaines, I am a striking, unyielding, dazzling, enterprising, dedicated, variegated, persistent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.