header banner
Default

2024 yılına kadar Bitcoin 120 bin dolara ulaşabilir


Table of Contents

  Standard Chartered, "kripto kışı" olarak anılan dönemin sona erdiği görüşü üzerine nisanda Bitcoin için 100 bin dolarlık bir 2024 sonu tahmini yayınlamıştı. Bankanın döviz analistlerinden biri olan Geoff Kendrick son tahminlerinde yüzde 20 artış olduğunu söyledi. Raporda Bitcoin fiyatındaki pozitif görüş Bitcoin madencilerine bağlandı.

  Analizde madencilik kârının istikrarlı şekilde arttığına değinildi. Bu durumun nakit girişlerini koruduğu ve satış baskısını azaltan bir unsur olduğu belirtildi. Bitcoin dün 30 bin 100 dolar seviyesinde işlem gördü. Ethereum ise yüzde 0.3 değer kaybı ile bin 860 dolar seviyesinden işlem gördü.

  Sources


  Article information

  Author: Michael Curry

  Last Updated: 1704254161

  Views: 604

  Rating: 4.2 / 5 (37 voted)

  Reviews: 96% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Michael Curry

  Birthday: 1978-02-01

  Address: 03879 Lynn Center, Millerburgh, WY 66712

  Phone: +4676058166141355

  Job: Human Resources Manager

  Hobby: Gardening, Stargazing, Cycling, Arduino, Scuba Diving, Basketball, Knitting

  Introduction: My name is Michael Curry, I am a radiant, tenacious, exquisite, enterprising, dedicated, vivid, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.